ADESMA Centre de Dia L’APLEC

El centre de dia es troba ubicat al carrer Samuel Barrachina número 3 de Sitges, Barcelona. Té una capacitat d’aforament per atendre 30 usuaris. Aquest centre pertany a l’Ajuntament de Sitges, però actualment està gestionat per Adesma Fundació Privada.

Un Centre de Dia és un servei social especialitzat, alternatiu a l’internament residencial, té un caire comunitari, amb funcionament diürn i està destinat a prestar atenció preventiva i rehabilitadora, psicològica i social al col·lectiu de persones grans i a les seves famílies, amb un objectiu bàsic d’integració comunitària i de participació. La seva finalitat és mantenir la persona a casa seva i en el seu entorn a través d’un desenvolupament integral de l’individu o, si més no, retardant la institucionalització  i servint de descàrrega a la família.