Des de ADESMA Fundació Privada donem especial importància a formar un grup de treball qualificat i extens per a poder brindar als nostres ancians un servei integral amb les millors assistències possibles. Per a això comptem amb un ampli nombre de professionals especialitzats en cadascun dels nostres centres, gràcies als quals fem possibles tots els nostres objectius i generem un clima de confiança i benestar en les nostres residències i centres de dia.

El nostre equip està format per persones altament qualificades en cadascun dels llocs laborals dels quals disposem, començant per una direcció tècnica que realitza les labors fonamentals de cada centre.

  • Treballador social el qual efectua les labors de supervisió del benestar tant físic com social de les persones residents del centre i la integració de la família amb el centre.
  • Psicòleg encarregat de la salut mental de cadascun dels usuaris dels nostres centres.
  • Educadors socials les funcions dels quals són mantenir un estat de benestar entre els usuaris mitjançant activitats les quals es plantegen per a desenvolupar i mantenir processos cognitius i físics enfocats en necessitats específiques.
  • Cuiners gràcies als quals podem oferir i controlar les dietes necessàries per a cadascun dels nostres usuaris.
  • Personal indispensable per a un correcte desenvolupament de les activitats diàries de cada persona.
Drets Socials

Javier Manuel Triquell

———————-

Sergi Burgués Buixadera

———————–

Josep Maria Solans Escolà

Graduado en la Escuela de Adminsitración
de empresas con Premio Extraordinario en
Rama de Recursos Humanos. Colegiado 1186
en el Colegio de Graduados Sociales de
Barcelona. Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Vocal Fundador de ILERSIS.

Javier Castán Vidal

Economista. Miembro del Colegio
de Economistas de Cataluña, inscrito
con el nº 15.833. Vinculado
permanentemente al ámbito del
asociacionismo i voluntariado.

Javier Manuel Triquell

Sergi Burgués Buixadera

Josep Maria Solans Escolà

Graduat a l’Escola d’Adminsitració
d’empreses amb Premi Extraordinari
en Branca de Recursos Humans.
Col·legiat 1186 al Col·legi de
Graduats Socials de Barcelona.
Llicenciat en Ciències del Treball.
Vocal Fundador d’ILERSIS.

Javier Castán Vidal

Economista. Membre del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, inscrit
amb el no 15.833. Vinculat
permanentment a l’àmbit de
l’associacionisme i voluntariat.