PER QUÈ ADESMA?

Els nostres centres segueixen un nou model de residència, on l’espai esdevé una llar que funciona com un punt d’interrelació amb la família i l’entorn exterior.

El nostre objectiu és garantir els drets socials de les persones i millorar la seva qualitat de vida, amb una atenció personalitzada als usuaris en les tasques assistencials i sociosanitàries.

Les persones al centre

Posem el nostre focus en les persones, centrant l’atenció en la singularitat de cada usuari i emfatitzant les seves capacitats i autonomia. El propòsit d’aquest model rau a adaptar els nostres centres a les persones i no a la inversa, així podem millorar l’experiència dels residents.

Els acompanyem dia a dia amb respecte, amb professionalitat i uns valors molt ferms. Superem la concepció tradicional d’una residència en l’àmbit d’atenció sanitària, apostem per crear espais humans on viure l’etapa de la vellesa.

Vetllem perquè la persona mai quedi aïllada i perdi el contacte amb el seu entorn més proper: família, amics o coneguts.

L’atenció centrada en la persona es basa en:

  • Atendre les necessitats individuals de cada usuari.
  • Emfatitzar les seves capacitats i autonomia.
  • Millorar la seva qualitat de vida.
  • Respectar i valorar l’usuari.
  • Garantir els seus drets.
  • Respectar les seves preferències.

 

ADESMA | Fundació Privada

Adesma Fundació Privada és una entitat sense ànim de lucre amb domicili social al carrer Maria Sauret número 3, de la ciutat de Lleida, que té com a objectiu acompanyar a les persones grans i el seu entorn familiar, col·laborant en mantenir l’autonomia en els processos de decisió, preservant així el sentit de dignitat i respecte i posant en valor el compromís, la sensibilitat, l’empatia i el talent del nostre equip humà.

Com a entitat de referència en el sector de l’atenció a la gent gran i a les persones dependents o amb discapacitats a les Terres de Lleida, Adesma Fundació Privada compta amb un equip de professionals altament qualificat i experimentat, compost per una vuitantena de treballadors.

Tots ells es distingeixen pel seu alt nivell de professionalitat i motivació per tal d’oferir una atenció integral de màxima qualitat a la gent gran sense deslligar-la de l’entorn familiar.

 

El Patronat d’Adesma Fundació Privada és constituit per:

JAVIER CASTÁN VIDAL

Javier Castán Vidal

President

SERGI BURGUÉS BUIXADERA

Sergi Burgués Buixadera

Secretari

JAVIER MANUEL TRIQUELL

Javier Manuel Triquell

Vocal

JOSEP MARÍA SOLANS ESCOLA

Josep Mª Solans Escolà

Vocal

 

Els Estatuts pels quals Adesma Fundació es regeix son:

Estatuts de la Fundació

Drets Socials

Javier Manuel Triquell

———————-

Sergi Burgués Buixadera

———————–

Josep Maria Solans Escolà

Graduado en la Escuela de Adminsitración
de empresas con Premio Extraordinario en
Rama de Recursos Humanos. Colegiado 1186
en el Colegio de Graduados Sociales de
Barcelona. Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Vocal Fundador de ILERSIS.

Javier Castán Vidal

Economista. Miembro del Colegio
de Economistas de Cataluña, inscrito
con el nº 15.833. Vinculado
permanentemente al ámbito del
asociacionismo i voluntariado.

Javier Manuel Triquell

Sergi Burgués Buixadera

Josep Maria Solans Escolà

Graduat a l’Escola d’Adminsitració
d’empreses amb Premi Extraordinari
en Branca de Recursos Humans.
Col·legiat 1186 al Col·legi de
Graduats Socials de Barcelona.
Llicenciat en Ciències del Treball.
Vocal Fundador d’ILERSIS.

Javier Castán Vidal

Economista. Membre del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, inscrit
amb el no 15.833. Vinculat
permanentment a l’àmbit de
l’associacionisme i voluntariat.