Darrera de cada persona hi ha una història. Fem que importi.

Benvinguts a la web d’ADESMA Fundació Privada. Informeu-vos de qui som, què fem i com o fem visitant tots els espais d’aquesta web. En qualsevol moment podeu visitar l’apartat de preguntes freqüents que trobareu a la part inferior esquerra de la pàgina.

Centres plens de professionals compromesos.

Superant la concepció tradicional d’una residència com un àmbit d’atenció sanitària, a Adesma Fundació Privada, anem un pas més enllà i ens centrem en l’entorn social.

Una atenció centrada en la persona.

Els nostres centres estan enfocats a oferir un nou model de residència, en el qual l’espai esdevé una llar que funciona com un punt d’interrelació amb la família i l’entorn exterior. L’objectiu de l’estada a les nostres residències és aconseguir que la persona es trobi com a casa, amb el suport dels cuidadors, però amb relació constant amb el seu nucli familiar.

Qui som?

Adesma Fundació Privada és una entitat d’iniciativa social dedicada a l’atenció de la gent gran i a les persones dependents o amb discapacitat de les Terres de Lleida.

Entre els seus objectius principals, hi destaquen:

  • Prestació de serveis assistencials i sociosanitaris en l’àmbit gerontològic.
  • Exercici  de la funció de suport a persones grans.

És una entitat privada sense afany de lucre inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.011 i regulada pel Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.


Història

Febrer de 1993

Un grup de persones amb inquietuds socials van decidir aprovar els estatuts per fundar l’Associació Demència Senil i Malaltia d’Alzheimer, a què corresponen les sigles Adesma, ara Adesma Fundació Privada.

1995 – 2005

Adesma Fundació Privada va gestionar els serveis de centre de dia i transport adaptat per a la gent gran de la comarca del Pallars Jussà, concretament de les poblacions de Tremp i de la Pobla de Segur.

A partir de 1996

Es va posar en marxa la Unitat Residencial i la Unitat d’Atenció Domiciliària per tal de donar resposta a la creixent demanda dels usuaris i associats. Aquell mateix estiu, l’Associació Demència Senil i Malaltia d’Alzheimer es va convertir en Adesma Fundació Privada, l’única fundació dedicada a la prestació de serveis gerontològics de les Terres de Lleida.

1999

Adesma Fundació Privada va ser declarada entitat tutelar per la Generalitat de Catalunya.

Juny de 2018

Es commemora el 25è aniversari de la creació de l’entitat, coincidint amb la festivitat de Sant Antoni de Pàdua.

Evolució del logotip de l'entitat
Drets Socials

Javier Manuel Triquell

Licenciado en Derecho. Trabajó en varias
entidades gubernamentales, como en el Departamento de
Bienestar Social de la Generalidad de Cataluña,
en la posición de Jefe del Gabinete del Delegado
Territorial y Director General de la Atención a
la Infancia, entre otros.
También fue Jefe del Departamento de Presidencia
de la Diputación de Lleida, y Director del Área
de Asistencia y Cooperación Municipal de la
Diputación de Lérida.
Actualmente presidente de la Cooperativa Sant Isidre
de Juncosa, y patrón de Adesma Fundación Privada.

Sergi Burgués Buixadera

Licenciado en Derecho en 1981. Miembro del
Colegio de Abogados de Lleida desde 1985.
Ha sido concejal, teniente-alcalde, y alcalde de
el Ayuntamiento de Torrefarrera, así como existe
colaborado con entidades culturales, sociales, y
deportivas.

Josep Maria Solans Escolà

Graduado en la Escuela de Adminsitración
de empresas con Premio Extraordinario en
Rama de Recursos Humanos. Colegiado 1186
en el Colegio de Graduados Sociales de
Barcelona. Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Vocal Fundador de ILERSIS.

Javier Castán Vidal

Economista. Miembro del Colegio
de Economistas de Cataluña, inscrito
con el nº 15.833. Vinculado
permanentemente al ámbito del
asociacionismo i voluntariado.

Javier Manuel Triquell

Llicenciat en Dret. Va treballar en diverses
entitats gubernamentals, com al Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya,
en la posició de Cap del Gabinet del Delegat
Territorial i Director General de l’Atenció a
la Infància, entre d’altres.
També va ser Cap del Departament de Presidència
de la Diputació de Lleida, i Director de l’Àrea
d’Assistència i Cooperació Municipal de la
Diputació de Lleida.
Actualment president de la Cooperativa Sant Isidre
de Juncosa, i patró d’Adesma Fundació Privada.

Sergi Burgués Buixadera

Llicenciat en Dret l’any 1981. Membre del
Col·legi d’Advocats de Lleida des de 1985.
Ha estat regidor, tinent-alcalde, i alcalde de
l’Ajuntament de Torrefarrera, així com hi ha
col·laborat amb entitats culturals, socials, i
esportives.

Josep Maria Solans Escolà

Graduat a l’Escola d’Adminsitració
d’empreses amb Premi Extraordinari
en Branca de Recursos Humans.
Col·legiat 1186 al Col·legi de
Graduats Socials de Barcelona.
Llicenciat en Ciències del Treball.
Vocal Fundador d’ILERSIS.

Javier Castán Vidal

Economista. Membre del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, inscrit
amb el no 15.833. Vinculat
permanentment a l’àmbit de
l’associacionisme i voluntariat.