Una atenció centrada en la persona.

Els nostres centres estan enfocats a oferir un nou model de residència, en el qual l’espai esdevé una llar que funciona com un punt d’interrelació amb la família i l’entorn exterior. L’objectiu de l’estada a les nostres residències és aconseguir que la persona es trobi com a casa, amb el suport dels cuidadors, però amb relació constant amb el seu nucli familiar.