ADESMA Centre de Dia L’APLEC

El centre de dia es troba ubicat al carrer Samuel Barrachina número 3 de Sitges, Barcelona. Té una capacitat d’aforament per atendre 30 usuaris. Aquest centre pertany a l’Ajuntament de Sitges, però actualment està gestionat per Adesma Fundació Privada.

Un Centre de Dia és un servei social especialitzat, alternatiu a l’internament residencial, té un caire comunitari, amb funcionament diürn i està destinat a prestar atenció preventiva i rehabilitadora, psicològica i social al col·lectiu de persones grans i a les seves famílies, amb un objectiu bàsic d’integració comunitària i de participació. La seva finalitat és mantenir la persona a casa seva i en el seu entorn a través d’un desenvolupament integral de l’individu o, si més no, retardant la institucionalització  i servint de descàrrega a la família.

Drets Socials

Javier Manuel Triquell

———————-

Sergi Burgués Buixadera

———————–

Josep Maria Solans Escolà

Graduado en la Escuela de Adminsitración
de empresas con Premio Extraordinario en
Rama de Recursos Humanos. Colegiado 1186
en el Colegio de Graduados Sociales de
Barcelona. Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Vocal Fundador de ILERSIS.

Javier Castán Vidal

Economista. Miembro del Colegio
de Economistas de Cataluña, inscrito
con el nº 15.833. Vinculado
permanentemente al ámbito del
asociacionismo i voluntariado.

Javier Manuel Triquell

Sergi Burgués Buixadera

Josep Maria Solans Escolà

Graduat a l’Escola d’Adminsitració
d’empreses amb Premi Extraordinari
en Branca de Recursos Humans.
Col·legiat 1186 al Col·legi de
Graduats Socials de Barcelona.
Llicenciat en Ciències del Treball.
Vocal Fundador d’ILERSIS.

Javier Castán Vidal

Economista. Membre del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, inscrit
amb el no 15.833. Vinculat
permanentment a l’àmbit de
l’associacionisme i voluntariat.