Servei de suport

Des de l’entitat vetllem pel benestar i la dignitat de les persones majors i en el nostre afany per aconseguir els nostres objectius des de febrer de 1999, any en què ADESMA Fundació Privada, va ser declarada entitat tutelar per la Generalitat de Catalunya ha anat augmentant la seva funció de suport fins a aconseguir brindar aquest servei a una seixantena de persones en l’actualitat. Anhelem que cada persona pugui gaudir la seva vellesa d’una manera digna, per això des de la Fundació oferim el servei de suport el qual ajuda a persones més desfavorides les quals per diferents causes no gaudeixen de familiars ni persones que es puguin fer càrrec de les seves necessitats diàries. El nostre servei de suport s’encarrega de brindar una llar i una atenció especialitzada a cadascun d’aquests ancians.

Drets Socials

Javier Manuel Triquell

———————-

Sergi Burgués Buixadera

———————–

Josep Maria Solans Escolà

Graduado en la Escuela de Adminsitración
de empresas con Premio Extraordinario en
Rama de Recursos Humanos. Colegiado 1186
en el Colegio de Graduados Sociales de
Barcelona. Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Vocal Fundador de ILERSIS.

Javier Castán Vidal

Economista. Miembro del Colegio
de Economistas de Cataluña, inscrito
con el nº 15.833. Vinculado
permanentemente al ámbito del
asociacionismo i voluntariado.

Javier Manuel Triquell

Sergi Burgués Buixadera

Josep Maria Solans Escolà

Graduat a l’Escola d’Adminsitració
d’empreses amb Premi Extraordinari
en Branca de Recursos Humans.
Col·legiat 1186 al Col·legi de
Graduats Socials de Barcelona.
Llicenciat en Ciències del Treball.
Vocal Fundador d’ILERSIS.

Javier Castán Vidal

Economista. Membre del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, inscrit
amb el no 15.833. Vinculat
permanentment a l’àmbit de
l’associacionisme i voluntariat.