Centre de dia

En els nostres centres de dia cuidem les necessitats específiques de les persones majors durant el temps necessari. Atorgant importància a l’entorn familiar i proporcionant l’assistència imprescindible per a millorar la seva qualitat de vida.
Amb la finalitat d’atendre les necessitats dels nostres usuaris oferim:

 • Serveis socials especialitzats.
 • Serveis adreçats a persones grans amb dependència o risc social.
 • Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent.

ADESMA Fundació compta amb els millors professionals per a dur a terme l’atenció integral i personalitzada per a cadascun dels nostres usuaris de centre de dia tant públic com privat i així brindar uns serveis de la màxima qualitat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i aconseguir una satisfacció plena per als nostres majors i el seu nucli familiar.

Com a part de la cura dels nostres majors en ADESMA oferim serveis especialitzats per a l’estada diürna en els nostres centres, tots ells pensats per a crear un ambient agradable i actiu mitjançant el qual els ancians gaudeixen la seva estada durant les hores diàries en les quals els familiars no poden atendre’ls

 • Manutenció
 • Atenció personal a les activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia 
 • Dinamització sociocultural
 • Activitats de lleure
 • Suport personal, social
 • Atenció familiar adreçada a l’afavoriment de la relació entre el resident i la seva família
 • Fisioteràpia
 • Assistència sanitària prestada per mitjans propis o aliens

Drets Socials

Javier Manuel Triquell

Licenciado en Derecho. Trabajó en varias
entidades gubernamentales, como en el Departamento de
Bienestar Social de la Generalidad de Cataluña,
en la posición de Jefe del Gabinete del Delegado
Territorial y Director General de la Atención a
la Infancia, entre otros.
También fue Jefe del Departamento de Presidencia
de la Diputación de Lleida, y Director del Área
de Asistencia y Cooperación Municipal de la
Diputación de Lérida.
Actualmente presidente de la Cooperativa Sant Isidre
de Juncosa, y patrón de Adesma Fundación Privada.

Sergi Burgués Buixadera

Licenciado en Derecho en 1981. Miembro del
Colegio de Abogados de Lleida desde 1985.
Ha sido concejal, teniente-alcalde, y alcalde de
el Ayuntamiento de Torrefarrera, así como existe
colaborado con entidades culturales, sociales, y
deportivas.

Josep Maria Solans Escolà

Graduado en la Escuela de Adminsitración
de empresas con Premio Extraordinario en
Rama de Recursos Humanos. Colegiado 1186
en el Colegio de Graduados Sociales de
Barcelona. Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Vocal Fundador de ILERSIS.

Javier Castán Vidal

Economista. Miembro del Colegio
de Economistas de Cataluña, inscrito
con el nº 15.833. Vinculado
permanentemente al ámbito del
asociacionismo i voluntariado.

Javier Manuel Triquell

Llicenciat en Dret. Va treballar en diverses
entitats gubernamentals, com al Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya,
en la posició de Cap del Gabinet del Delegat
Territorial i Director General de l’Atenció a
la Infància, entre d’altres.
També va ser Cap del Departament de Presidència
de la Diputació de Lleida, i Director de l’Àrea
d’Assistència i Cooperació Municipal de la
Diputació de Lleida.
Actualment president de la Cooperativa Sant Isidre
de Juncosa, i patró d’Adesma Fundació Privada.

Sergi Burgués Buixadera

Llicenciat en Dret l’any 1981. Membre del
Col·legi d’Advocats de Lleida des de 1985.
Ha estat regidor, tinent-alcalde, i alcalde de
l’Ajuntament de Torrefarrera, així com hi ha
col·laborat amb entitats culturals, socials, i
esportives.

Josep Maria Solans Escolà

Graduat a l’Escola d’Adminsitració
d’empreses amb Premi Extraordinari
en Branca de Recursos Humans.
Col·legiat 1186 al Col·legi de
Graduats Socials de Barcelona.
Llicenciat en Ciències del Treball.
Vocal Fundador d’ILERSIS.

Javier Castán Vidal

Economista. Membre del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, inscrit
amb el no 15.833. Vinculat
permanentment a l’àmbit de
l’associacionisme i voluntariat.